Církev bez hranic Slovo života

Naší vizí je:
být moderní církví,
která rozumí současným potřebám lidí

Jaký smysl má pro nás název „Církev bez hranic“
• V naší zemi žije mnoho národnostních skupin. Mimo jiné to jsou Poláci, Ukrajinci, Rusové, Vietnamci a hlavně Romové. Názvem chceme říci, že jsme církví, která je otevřena pro každou z těchto národností.

• Církve jsou mnohdy uzavřeny vůči určitým skupinám lidí, jako jsou například bývalí vězni, homosexuálové nebo prostitutky. Samozřejmě že nesouhlasíme s násilnictvím, homosexualitou nebo šlapáním chodníku, přesto jsme otevřeni pro to, aby tito lidé přicházeli k nám do církve. Jsme si vědomi toho, že s tím budou spojeny problémy, ale kde jinde se mají tito lidé setkat s Pánem Ježíšem Kristem, když ne právě v církvi?

• Názvem chceme rovněž jasně říci, že jsme misijní církví, kterou nezastaví žádná politická, intelektuální, věková nebo národnostní hranice. Chceme jít s evangeliem a praktickou pomocí všude tam, kde je to potřeba.

• Názvem chceme také zdůraznit, že Bůh je bez hranic, co se týče odpuštění a lásky. Naším záměrem je budovat církev, do které se lidé nebudou bát přijít se svými problémy a potřebami. Chceme být plni milosti a pravdy, jako byl a je Ježíš Kristus. To znamená neustoupit z Božích principů, ale zároveň přinášet lidem Boží milost.

Hodnoty naší církve
1. Láska k Bohu
2. Současná a moderní církev
3. Misijní zaměření církve
4. Milost ke ztraceným
5. Svoboda v Kristu Ježíši
6. Nadpřirozené projevy Božího Ducha


Nejdůležitější aktivity církve:

Region JIHLAVA
Nedělní bohoslužby:
Každou neděli v 10.00
v Modlitebně Církve bez hranic, Komenského 20, Jihlava, 1. poschodí

Skupinka „Březinky“
každou sudou středu v 18.00 u Havlíčků, Na Kopci 20, Jihlava

Skupinka „Telč“
nepravidelně v 16.30 u Benešů, Dobrá nad Sázavou 83

Klub „Nová generace“
Setkání mladé generace

každý pátek v 19.00 v klubovně Církve bez hranic, Komenského 20, Jihlava, 1. poschodí

Taneční skupinka „Dance for Him“
každé úterý v 16.00 v klubovně Církve bez hranic, Komenského 20, Jihlava, 1. poschodí

Kontakty Církve bez hranic Jihlava:
Jihlava: Jiří Šenigl, Radkovská 581, 588 56 Telč
Mobil: 775 219 361
E-mail: jsenigl@volny.cz

E-mail: jihlava.cbh@cirkevbezhranic.cz

Telč: Jiří Šenigl, Radkovská 581, 588 56 Telč
Mobil: 775 219 361